Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
ДНУ «Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі»

обробки і аналізу різнорідних клінічних та біомедичних даних
  1. Розроблено оптимізаційні моделі та методи розв’язання задач побудови лінійних класифікаторів. Зокрема задача побудови класифікаторів для лінійно нерозділимих множин формулюється як задача мінімізації смуги неправильної класифікації точок навчальної вибірки.
  2. Розроблено програмне забезпечення для розв’язання задач побудови лінійних класифікаторів та для автоматизації проведення обчислювальних експериментів. Програмні засоби складаються з семи компонент реалізованих мовами С++, Python, Octave. Розроблені програмні засоби розташовані у контейнеризованому додатку з метою їх використання як на персональному комп’ютері, так і на кластері, гріді, хмарному середовищі.
  3. Проведено обчислювальні експерименти на штучно згенерованих та реальних медичних даних.
  4. Виконано технічні роботи із створення сайту для розміщення матеріалів проекту.
  5. Розроблені моделі, методи та програмні засоби можуть використовуватися при розв’язанні широкого кола задач класифікації.