Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
ДНУ «Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі»

обробки і аналізу різнорідних клінічних та біомедичних даних
Мета дослідження:

 

Метою проекту є розробка ефективних методів та програмних засобів побудови класифікаторів, виділення інформативних ознак, створення прототипу інтелектуальної аналітичної системи, яка являє собою програмну реалізацію всіх етапів обробки та аналізу даних і спрямована на проведення наукових досліджень в галузі клінічної медицини. Дана система буде реалізовувати функції інтеграції клінічних і молекулярних даних пацієнтів, визначення діагностичних біомаркерів та їх комбінацій, побудови класифікаторів складних захворювань (онкологічних захворювань) на основі інтегрованих даних, виявлення нових підтипів захворювань для вдосконалення методів лікування і підвищення його ефективності.

Галузь дослідження:

 

 

Дослідження операцій. Розпізнавання образів. Оброблення зображень. Системний аналіз