Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
ДНУ «Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі»

обробки і аналізу різнорідних клінічних та біомедичних даних
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua


РОЗРОБКА МЕТОДІВ, АЛГОРИТМІВ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ РІЗНОРІДНИХ КЛІНІЧНИХ ТА БІОМЕДИЧНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Мета проекту

Метою проекту є розробка ефективних методів та програмних засобів побудови класифікаторів, виділення інформативних ознак, створення прототипу інтелектуальної аналітичної системи, яка являє собою програмну реалізацію всіх етапів обробки та аналізу даних і спрямована на проведення наукових досліджень в галузі клінічної медицини.

Велика кількість дослідницьких робіт, присвячених розгляду задач класифікації, зумовлена, з одного боку, широким спектром можливих застосувань, а з іншого боку – складністю цих задач, що вимагає розробки та удосконалення засобів їх розв’язання. Обробка та дослідження медичних даних має свої особливості…

Отримані результати та їх новизна
  1. Розроблено оптимізаційні моделі та методи розв’язання задач побудови лінійних класифікаторів. Зокрема задача побудови класифікаторів для лінійно нерозділимих множин формулюється як задача мінімізації смуги неправильної класифікації точок навчальної вибірки.
  2. Розроблено програмне забезпечення для розв’язання задач побудови лінійних класифікаторів та для автоматизації проведення обчислювальних експериментів. Програмні засоби складаються з семи компонент реалізованих мовами С++, Python, Octave. Розроблені програмні засоби розташовані у контейнеризованому додатку з метою їх використання як на персональному комп’ютері, так і на кластері, гріді, хмарному середовищі…
Розроблені програмні засоби

Розроблені програмні засоби призначені:

  1. для побудови лінійних класифікаторів на основі розроблених алгоритмів з використанням сучасних бібліотек лінійної алгебри,
  2. для формування тестових задач побудови лінійних класифікаторів різних видів для проведення обчислювальних експериментів з порівняння різних методів побудови лінійних класифікаторів.

Розроблені програмні засоби розташовані у контейнеризованому додатку (з використанням технології docker) з метою їх використання як на персональному комп’ютері, так і на кластері, гріді, хмарному середовищі…

— НОВИНИ

Сайт - тестування функціональності!
Сайт – тестування функціональності!
Йде наповнення сайту та тестування його функціональності ...
«Далі...»
Новини
Перша новина!
Новини
Сайт стартував !!! ...
«Далі...»