Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
ДНУ «Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі»

обробки і аналізу різнорідних клінічних та біомедичних даних

Програмні засоби побудови лінійних класифікаторів широко застосовуються в даний час в самих різних прикладних областях – в задачах медичної діагностики, розпізнавання образів тощо.

Одним з найбільш поширених в даний час методів побудови лінійних класифікаторів є метод опорних векторів. Незважаючи на його ефективність, при розв’язанні деяких задач виникають певні проблеми у випадках, коли навчальні вибірки містять дуже велику кількість елементів, є незбалансованими, лінійно нероздільними.

Попередні результати по використанню нових математичних моделей, методів, заснованих на алгоритмах негладкою оптимізації, показали перевагу нових підходів у порівнянні з методом опорних векторів на складних задачах.

Важливою прикладною проблемою є задача виділення інформативних ознак при діагностиці в різних областях

Роботи українських партнерів включають:

  • розробку нових методів і програмних засобів побудови лінійних класифікаторів;
  • визначення класів задач, на яких нові засоби працюють ефективніше існуючих;
  • розробку нових методів і програмних засобів виділення інформативних ознак;
  • порівняння нових засобів з існуючими;
  • використання одержуваних класифікаторів в інформаційних системах медичної діагностики.

Результати проекту дозволять розширити сукупність важливих прикладних задач, які можуть бути розв’язані за допомогою розроблених методів і програмних засобів.