НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

МЕРЕЖА САЙТІВ Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Інституті кібернетики

імені В.М. Глушкова НАН України

 

Протягом п’ятдесяти років в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України сформовано наукові школи з комп’ютерної математики та дискретної оптимізації, математичної теорії обчислювальних систем та штучного інтелекту, системного аналізу і стохастичного програмування, математичної теорії надійності і теорії програмування, що здобули світове визнання.

Методи, алгоритми і інтелектуальна аналітична система

обробки і аналізу різнорідних клінічних та біомедичних даних

Метою проекту є розробка ефективних методів та програмних засобів побудови класифікаторів, виділення інформативних ознак, створення прототипу інтелектуальної аналітичної системи, яка являє собою програмну реалізацію всіх етапів обробки та аналізу даних і спрямована на проведення наукових досліджень в галузі клінічної медицини.

Відділ №115

інтелектуальних інформаційних технологій

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси. Системи штучного інтелекту.

Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем, а саме:

 • розробка методів та інструментарію створення інтелектуальних інформаційних технологій;
 • аналіз і синтез інтелектуальних систем i технологій обробки інформації;
 • розробка методів та систем подання та інтерпретації знань інтелектуальних комплексів різного призначення.

Відділ №150

чисельних методів та комп’ютерного моделювання

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • чисельні методи та комп’ютерні алгоритми математичного моделювання складних об’єктів i процесів різної природи;
 • методи та алгоритми паралельних та розподілених обчислень для комп’ютерів з паралельною архітектурою;
 • математичні моделі з наближеними вхідними даними;
 • програмне забезпечення сучасної та перспективної обчислювальної техніки;
 • інтелектуальні комп’ютерні системи.

Відділ №165

оптимізації керованих процесів

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Опуклий та прикладний нелінійний аналіз, теорія багатозначних відображень, інтеграл Ауманна,  вимірні структури
 • Математична теорія оптимального керування, диференціальні включення, повна конфліктна керованість
 • Ігрові  задачі  для дискретних систем, прямі методи Понтрягіна, – оператори Пшеничного
 • Теорія пошуку  рухомих об’єктів,  стохастичні  динамічні  ігри
 • Диференціальні  ігри  переслідування  та втечі, нелінійні  задачі про уникнення сутичок рухомих об’єктів
 • Еволюційні  ігрові задачі