НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

МЕРЕЖА САЙТІВ Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Інституті кібернетики

імені В.М. Глушкова НАН України

 

Протягом п’ятдесяти років в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України сформовано наукові школи з комп’ютерної математики та дискретної оптимізації, математичної теорії обчислювальних систем та штучного інтелекту, системного аналізу і стохастичного програмування, математичної теорії надійності і теорії програмування, що здобули світове визнання.

Відділ №115

інтелектуальних інформаційних технологій

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси. Системи штучного інтелекту.

Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем, а саме:

  • розробка методів та інструментарію створення інтелектуальних інформаційних технологій;
  • аналіз і синтез інтелектуальних систем i технологій обробки інформації;
  • розробка методів та систем подання та інтерпретації знань інтелектуальних комплексів різного призначення.

Відділ №150

чисельних методів та комп’ютерного моделювання

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • чисельні методи та комп’ютерні алгоритми математичного моделювання складних об’єктів i процесів різної природи;
  • методи та алгоритми паралельних та розподілених обчислень для комп’ютерів з паралельною архітектурою;
  • математичні моделі з наближеними вхідними даними;
  • програмне забезпечення сучасної та перспективної обчислювальної техніки;
  • інтелектуальні комп’ютерні системи.

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.