Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
Національної академії наук України 

відділ чисельних методів та комп’ютерного моделювання

Завідувач відділу – ХІМІЧ Олександр Миколайович, член-корреспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

Відділ засновано у 1963 році доктором фізико-математичних наук професором І.М. Молчановим, який очолював його до 2004 року. У відділі працюють 15 співробітників, серед них – два доктори та 5 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • чисельні методи та комп’ютерні алгоритми математичного моделювання складних об’єктів i процесів різної природи;
  • методи та алгоритми паралельних та розподілених обчислень для комп’ютерів з паралельною архітектурою;
  • математичні моделі з наближеними вхідними даними;
  • програмне забезпечення сучасної та перспективної обчислювальної техніки;
  • інтелектуальні комп’ютерні системи.
САЙТ ІК
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України