Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
Національної академії наук України 

оптимізації керованих процесів

У відділі  функціонують семінари

 

  • Нелінійний аналіз та ігрові задачі динаміки (керівник –академік  НАНУ  Чикрій  А.О.), вч. секретар – к.ф.-м.н. Белоусов О.А.
  • Керування динамічними  процесами (сумісно з ІКД НКАУ,  керівники академіки НАНУ  Кунцевич В.М., Чикрій  А.О.,  член-кореспондент  НАНУ Губарев В.Ф.), вч. секретар – д.т.н. Волосов В.В.
  • Міжнародний науковий семінар з прикладної математики Екстремальні задачі. Наукова рада: Ермольєв Ю.М.(Австрія), Коваленко І.М., Кунцевич В.М., Чикрій  А.О., Губарев В.Ф., Кнопок П.С., Кузнєцов М.Ю. 

 

 

Спектр проблем:

 

  1. Прикладний нелінійний аналіз, многозначні відображення
  2. Теоретичні аспекти неперервної оптимізації, стохастичні задачі, ризик
  3. Методи теорії надійності
  4. Математична теорія керування динамічними процесами
  5. Прийняття рішень в умовах конфлікту та невизначеності
  6. Математичні проблеми системного аналізу та дослідження операцій

Вч. секретар: к.ф.-м.н. Раппопорт Й.С.