Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
Національної академії наук України 

оптимізації керованих процесів
 • Опуклий та прикладний нелінійний аналіз, теорія багатозначних відображень, інтеграл Ауманна,  вимірні структури
 • Математична теорія оптимального керування, диференціальні включення, повна конфліктна керованість
 • Ігрові  задачі  для дискретних систем, прямі методи Понтрягіна, – оператори Пшеничного
 • Теорія пошуку  рухомих об’єктів,  стохастичні  динамічні  ігри
 • Диференціальні  ігри  переслідування  та втечі, нелінійні  задачі про уникнення сутичок рухомих об’єктів
 • Еволюційні  ігрові задачі
 • Ігрові задачі для систем  інтегральних, інтегро – диференціальних  та диференціально – різницевих  рівнянь
 • Динамічні  ігри  з групами учасників. Переслідування  групою, почергове переслідування (динамічний комівояжер),  ігрові  задачі  з фазовими   обмеженнями
 • Системи з імпульсним  керуванням,  інтегральними  та змішаними  обмеженнями  на керування
 • Ігрові задачі  для систем з дробовими похідними  Рімана – Ліувілля, Джрбашяна – Нерсесяна – Капуто, Міллера – Росса, Хільфера, Грюнвальда – Летнікова
 • Дослідження методу розв’язуючих   функцій, верхні та нижні розв’язуючі функції, матричні розв’язуючі функції, вибір екстремальних  селекторів
 • Позиційні  методи в ігрових  задачах, узагальнення  правила   екстремального прицілювання Красовського,  принцип  максимуму  Понтрягіна
 • Динамічні  процеси  змінної структури, гібридні системи, відмова керуючих пристроїв
 • Ігрові  задачі для систем з розподіленими  параметрами
 • Методи теорії  прийняття  рішень, штучного  інтелекту, дослідження операцій   та  системного  аналізу
 • Системи  керування космічними  апаратами та системи пошуку  морських  об’єктів
 • Дослідження  функціональних  можливостей  людини в екстремальних  умовах
 • Моделювання спортивних єдиноборств,  конкуренція фірм
 • Авіаційні  системи  керування, мяка  посадка