МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Текст тез доповідей українською, російською або англійською мовою (обсягом одна-три повні сторінки) повинен бути підготовлений в редакторі Microsoft Word 97-2003 у форматі *.doc.

Ім’я файлу – прізвище автора (або першого з співавторів) латиницею (наприклад, Petrenko.doc).

Розмір паперу: формат А4 210х297 мм.

Поля сторінки: верхнє/нижнє – 3 см; праве/ліве – 2 см.

Порядок розміщення тексту тез доповідей:

УДК: шрифт Times New Roman, 11-й розмір. Пропуск після – 6 пт.

Автори доповіді: ініціали, прізвище, організація, місто, е-mail автора (-ів) – шрифт Times New Roman, 12-й розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, відступи справа та зліва – 1 см, пропуск після – 6 пт.

Назва доповіді: шрифт Times New Roman, 12-й розмір, жирний, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, без переносів, пропуск після – 6 пт.

Текст тез доповіді: шрифт Times New Roman, 11-й розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, відступ першого рядка – 0,8 см, автоматичне розміщення переносів. Нумерацію сторінок не проставляти.

Формули: шрифт Times New Roman, звичайний символ – 11-й розмір, великий індекс – 9-й розмір, маленький індекс – 7-й розмір. Формули слід набирати в редакторі Microsoft Equation 3.0!

Якщо формула винесена в окремий рядок, її треба вирівнювати по центру. Номер формули вказується в круглих дужках з вирівнюванням по правому краю.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми): вирівнювання по центру, обтікання – у тексті, пропуск перед – 6 пт. Підпис до ілюстрації – шрифт Times New Roman, 11-й розмір, вирівнювання по центру, одинарний міжрядковий інтервал, пропуск після – 6 пт. Після назви ілюстрації крапка не ставиться. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Таблиці: вирівнювання по центру, обтікання таблиці текстом – без обтікання. Текст таблиць – шрифт Times New Roman, 11-й розмір. Назва таблиць – шрифт Times New Roman, 11-й розмір, вирівнювання по правому краю, пропуск перед – 6 пт. Таблиці позначають словом “Таблиця” і нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Після назви таблиці крапка не ставиться.

В абзаці, наступному після таблиці, пропуск перед – 6 пт.

Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розташовані після посилань.

Список джерел: шрифт Times New Roman, 10-й розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, виступ наступного рядка абзацу 0,8 см. Список джерел оформляється згідно з ДСТУ, повинен складатися не більше ніж з 5-и назв і розміщується після тексту тез доповіді. Пропуск перед списком джерел 6 пт. Список використаних джерел подається у порядку посилань. У тексті доповіді посилання позначаються в квадратних дужках.

language|мова
ПОТОЧНА ДАТА

ДО ПОЧАТКУ ЛИШИЛОСЬ
days
0
-10
-2
hours
-1
-1
minutes
-5
-1
seconds
0
-9