НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
 01.05.01   Теоретичні основи інформатики та кібернетики

(фізико-математичні науки)

 01.05.02  Математичне моделювання та обчислювальні методи

(фізико-математичні науки, технічні науки)

 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

(фізико-математичні науки)

Голова ради

СЕРГІЄНКО Іван Васильович

академік НАН України
т. (044)526 3761

 

Заступник голови

ЗАДІРАКА Валерій Костянтинович

академік НАН України.

 

Заступник голови

ХІМІЧ Олександр Миколайович

член-кореспондент НАН України

 

Учений секретар

ВАГІС Олександра Анатоліївна

д.ф.-м.н.

т. (044) 526-22-60

Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування ...
детальніше
Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки ...
детальніше
Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах ...
детальніше
Екстремальні розмітки вершин та ребер графів ...
детальніше
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціальність Науковий ступінь Науковий керівник (консультант) Де виконана робота
1

 

 01.06.2018  Малик І.В.  Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування 01.05.01 д.ф.-м.н.  Ясинський В.К.  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2  01.06.2018  Омельянчик Д.А.  Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки 01.05.02 к.т.н.  Гуляницький  Л.Ф.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціальність Науковий ступінь Науковий керівник (консультант) Де виконана робота
1  20.04.2018  Терлецький Д.О.  Об’єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах 01.05.03 к.ф.-м.н. Провотар  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2  20.04.2018  Шерман З.О.  Екстремальні розмітки вершин та ребер графів 01.05.01 к.ф.-м.н. Донець Г.П.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціа-
льність
Науковий ступінь Науковий керівник (консультант) Де виконана робота
1  10.02.2017  Зуб С.С.  Математичне та комп’ютерне моделювання у гамільтоновій динаміці магнітних тіл в системах з симетріями 01.05.02 д.ф.-м.н. Ляшко С.І.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2  24.02.2017

 

 Литвин О.О.

 

 Математичне моделювання методами інтерлінації функцій в розвідці корисних копалин і конструюванні поверхонь 01.05.02 д.ф.-м.н. Сергієнко І.В.  Українська інженерно-педагогічна академія
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціа-
льність
Науковий ступінь Науковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1  27.12.2016   Королюк Д.В.  Динамічні моделі статистичних експериментів, їх аналіз і моделювання  01.05.02  д.ф.-м.н.  Довгий С.О.  Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціа-
льність
Науковий ступінь Науковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1  20.05.2016   Баранов А.Ю.  Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з стрічковими матрицями  01.05.02  к.ф.-м.н.  Хіміч О.М.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 2  20.05.2016  Сидорук В.А.  Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями  01.05.02  к.ф.-м.н.  Хіміч О.М.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 3  03.06.2016  Тульчинський В.Г.  Моделі і методи паралельної та розподіленої обробки даних надвеликого об’єму  01.05.03  д.ф.-м.н.  Сергієнко І.В.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціа-
льність
Науковий ступінь Науковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1  15.04.2016  Лаптін Ю.П.  Методи негладкої оптимізації розв’язання структурових задач  01.05.01  д.ф.-м.н.  Сергієнко І.В.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 2  15.04.2016  Гелько О.М.  Дослідження якості апроксимаційно-ітераційних методів глобальної мінімізації функціоналів та нелінійних функціональних рівнянь в задачах математичного моделювання  01.05.02  к.ф.-м.н.  Бабич М.Д.  Ужгородський національний університет МОН України
 3  29.04.2016  Мельничук С.В.  Вирішення задач частотної ідентифікації та гарантованого оцінювання в умовах невизначеності  01.05.02  к.т.н.  Губарев В.Ф.  Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України
 4

 

 29.04.2016  Сайко І.М.  Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь  01.05.02  к.т.н.  Панченко Б.Є.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту ПІБ дисертанта Назва роботи Спеціа-
льність
Науковий ступінь Науковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1  04.03.2016  Болдирєва В.О.  Моделювання та аналіз діяльності страхових компаній, що працюють на (B,S)-ринку  01.05.01 к.ф.-м.н.  Шевченко Г.М.  Донецький національний університет МОН України
 2  04.03.2016  Козир С.М.  Параметричний аналіз стохастичних періодичних систем в задачах управління та ідентифікації  01.05.01 к.ф.-м.н.  Ясинський В.К.  Донецький національний університет МОН України
 3  11.03.2016  Летичевський О.О.  Символьні методи в тестуванні та верифікації високо надійних програмних систем  01.05.03 д.ф.-м.н.  Сергієнко І.В.  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 4

 

 11.03.2016  Лавер В.О.  Нечіткі моделі і методи раціонального розподілу ресурсів  01.05.02 к.ф.-м.н.  Волошин О.Ф.  Ужгородський національний університет МОН України
Про прийняття дисертації та документів до захисту
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня
Довідник офіційного опонента
Інформація та документація БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015 Видання офіційне ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.09. 2011                                                                                      № 1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 17.10.2012          ______________________________________     № 1112 Зареєстровано в Міністерстві юстиції ...
детальніше
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               Наказ Міністерства освіти                                              і науки України                                                                                від 06 листопада 2015 року № 1151     ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 11._______________________ 2015 № 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 ...
детальніше
ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ Н А К А З  21 .  08  .2010                                                                                       № 572 м. Київ Про затвердження Інструкції ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567   ПОРЯДОК  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого ...
детальніше
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №120
відділ №150
відділ №180
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
лапт
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
/ Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас на чергове засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В …
Подробнее

/ Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас семінар Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – …
Подробнее

/ Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас на спільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в …
Подробнее

Загрузка...