МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Програмний комітет

Голова

Сергієнко І.В. (Україна)

Заступники голови

Палагін О.В. (Україна) Хіміч О.М. (Україна)

Члени комітету

Андон П.І. Україна
Анісімов А.В. Україна
Вілла Т. (Villa Т.) Італія
Вуйчек В. Польша
Горлач С.П. Німеччина
Гриценко В.І. Україна
Ємелічев В.А. Білорусь
Єрмольєв Ю.М. Україна
Задірака В.К. Україна
Згуровський М.З. Україна
Ільченко М.Ю. Україна
Коваленко І.М. Україна
Королюк В.С. Україна
Кунцевич В.М. Україна
Куц Р. (Kuc R.) США
Летичевський О.А. Україна
Марков К. Болгарія
Морозов А.А. Україна
Новік В. (Nowik W.) Німеччина
Пардалос П. (Pardalos P.) США
Петров В.В. Україна
Редько В.Н. Україна
Соломон Д.І. Молдова
Федоров О.П. Україна
Шукурян Ю.Г. Вірменія
Щербаков В.О. Молдова

Організаційний комітет

Голова

Сергієнко І.В.

Заступники голови

Палагін О.В.,
Хіміч О.М.

Секретар

Єршов С.В.

Члени:

Задірака В.К., Коваленко І.М., Летичевський О.А., Боюн В.П., Гупал А.М., Кнопов П.С., Малиновський Б.М., Чикрій А.О., Галелюка І.Б., Горін Ф.М., Іванов С.М., Карпець Е.П., Колбасін М.І., Куляс А.І., Пепеляєв В.А., Романов В.О., Стецюк П.І., Вєтрова О.М., Савенко О.І., Старостін А.М., Рогозін М.В.
language|мова
ПОТОЧНА ДАТА

ДО ПОЧАТКУ ЛИШИЛОСЬ
days
0
-10
-2
hours
-1
-1
minutes
-4
-9
seconds
-4
-3