Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
Національної академії наук України 

оптимізації керованих процесів
МАТЕМАТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ФОРМУЛИ, МЕТОДИ, ФУНКЦІЇ, ФУНКЦІОНАЛИ, ПРОЦЕС, МОДЕЛЬ, ГІПОТЕЗА, ПРИНЦИП), В ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ, ЗАПОЧАТКОВАНІ У ВІДДІЛІ.

 

 1. Формула для опорної функції геометричної різниці Мінковського опуклих замкнутих  множин, умови повного вимітання (1971)
 2. Формула для представлення розв’язку  нелінійного конфліктно-керованого процесу, аналог формули Тейлора, в теорії  уникнення сутичок рухомих об’єктів (1974)
 3. Метод відхилення за напрямком (1975)
 4. Мінімаксна функція, що визначає  перевагу втікача над  кожним з групи переслідувачів (1976)
 5. Метод інваріантних підпросторів (1977)
 6. Метод розв’язуючих функцій (1981)
 7. Метод змінних напрямків (1984)
 8. Білінійна марковська   кліткова  модель пошуку рухомих  об’єктів (1984)
 9. Принцип найкоротшої ламаної в задачі динамічного комівояжера (1987)
 10. Обернений функціонал Мінковського (1991)
 11. Конфліктно-керований процес (1992)
 12. Гіпотеза про уникнення  зустрічі при взаємодії груп керованих об’єктів (1997)
 13. Аналоги формули Коші для  лінійних систем з дробовими похідними (1998, 2008)
 14. Узагальнена матрична  функція Міттаг – Леффлера (2000)
 15. Матрична розв’язуюча  функція (2014)
 16. Метод розв’язуючих функціоналів  в ігрових  задачах  для  систем з розподіленими параметрами типу Соболева (2015)
 17. Верхня та нижня  розв’язуючі  функції (2016)