МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

І. Теоретичні проблеми кібернетики та інформатики

 • теорія автоматів;
 • математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • системний аналіз, оптимізація;
 • теоретичне програмування;
 • формальні методи.

 

ІІ. Архітектура програмних та обчислювальних систем

 • обчислювальні машини і засоби обчислювальної техніки;
 • математичне і програмне забезпечення, прикладні системи;
 • комп’ютерна і програмна інженерія;
 • бази даних і знань;
 • паралельні обчислення;
 • штучний інтелект, людино-машинний інтерфейс.

 

ІІІ. Інформаційно-комунікаційні технології. Проблеми управління

 • управління в технічних системах;
 • управління в економічних системах;
 • інформаційні та телекомунікаційні технології;
 • комп’ютерна безпека, криптографія.

 

ІV. Проблеми розробки високонадійних програмних систем

 • верифікація та тестування;
 • символьне моделювання;
 • системи, критичні до безпеки
 • кіберфізичні системи

 

language|мова
ПОТОЧНА ДАТА

ДО ПОЧАТКУ ЛИШИЛОСЬ
days
0
-10
-2
hours
-1
-1
minutes
-4
-8
seconds
-5
-8